Lions Hardenberg

 

LC Hardenberg is een vrij kleine Lions Club. De acties van onze club richten zich primair op noden in de eigen omgeving. We zijn er trots op dat we deel uitmaken van Lions Club International.

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Mosselfeest

Op donderdag 6 september zal er door de Lionsclub Hardenberg een Mosselfeest georganiseerd worden. Met dit feest zal er geld ingezameld worden voor de stichting Vecht voor Jeugd. Deze stichting ondersteunt jongeren in de gemeente Hardenberg die minder, of onvoldoende, kans hebben op een toekomst met perspectief.

Een gedeelte van de opbrengst van de toegangskaarten zal naar deze stichting gaan. Daarnaast wordt er een veiling georganiseerd en kunnen er uiteraard vrije donaties gedaan worden!

Bij uw toegangskaart zijn de hapjes, drankjes en de gezelligheid gedurende de avond inbegrepen. Ook kunt u genieten van de aanwezige live muziek.

Het goede doel

Nog altijd hebben veel jongeren in de gemeente Hardenberg geen of onvoldoende kans op een toekomst met perspectief. Redenen hiervoor zijn zeer verschillend, maar meestal betreft het problemen waar de jongere zelf niet om heeft gevraagd. Laat staan dat hij of zij er iets aan kan veranderen.
Vecht voor Jeugd maakt zich sterk voor deze jongeren. Ze doen dit door contact te onderhouden met verschillende intermediairs. Hierbij kan gedacht worden aan medewerkers van (basis-)scholen, maatschappelijk werkers, huisartsen, etc. die vanuit hun professie zien welke jongeren extra steun nodig hebben.

De intermediair beoordeelt de situatie aan de hand van door het bestuur opgestelde criteria.  Enkele belangrijke criteria zijn:

– de jongere moet in de gemeente Hardenberg wonen

– de jongere mag niet ouder zijn dan 17 jaar

– er mag slechts 1 aanvraag per kind per jaar worden gedaan
Bij twijfel over het voldoen aan de criteria kan altijd contact worden opgenomen met het secretariaat van Vecht voor Jeugd.

Foto's - 6 september 2018 - 1e editie Mosselfeest

Doneren?

Naam

E-mailadres

Bedrag €*LIONS - WE SERVE